Úvodní strana / Novinky / FOTBALPARKY MOHOU OTEVŘÍT!!!
07. 04. 2020

FOTBALPARKY MOHOU OTEVŘÍT!!!

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15190/2020-4, kterým s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod do konce nouzového stavu, k již dříve vyhlášeným zákazům a omezením přidalo výjimku, dle které se:

Zákaz volného pohybu osob nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.
V odůvodnění tohoto Mimořádného opatření je výslovně uvedeno, že za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména např. golfu, FOTBALGOLFU s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu) a to na venkovních sportovištích.

S ohledem na shora uvedené tedy platí, že od 7. 4 2020 může veřejnost vstupovat na fotbalgolfová hřiště a hrát fotbalgolf v maximálním množství dvou osob ve flightu.
V rámci klubovny však bude i nadále vše, včetně zázemí (šatny, WC, sprchy), uzavřeno.

Občerstvení může provozovatel zajistit prostřednictvím prodejních okének dle nařízení vlády týkajících se provozů veřejného stravování. Obsluha provozu musí být vybavena rouškou a rukavicemi. Dále musí dezinfikovat půjčené míče.

Jak se tedy chovat na fotbalgolfovém hřišti?
  1. Ve flightu mohou jít pouze 2 hráči, s vyjímkou rodiny členů domácnosti
  2. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
  3. Nedotýkat se (a nevyndavat) jamkových tyčí
  4. Dodržovat bezpečné rozestupy 2 metry - to platí i na lavičkách ve FotbalParcích
  5. Používat elektronickou „scorekartu“ zdarma ke stažení na https://mobile.gscore.eu

Na brzké setkání na hřišti se těší
Tomáš Neumann - prezident CFGA

Zpět na novinky

Hlavní partneři

BWT Česká republika, spol. s.r.o.

Důležité odkazy

Certifikováno

Udělen 17.10.2015